^Hop hore
Get Adobe Flash player

Kontakty

Materská škola Cabaj – Čápor
časť Cabaj č. 560, 951 17

Telefón : 0908 727 288
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 
Prevádzka:
od 6,30 hod do 16,30 hod
 

CPPP a P v NITRE:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre
http://www.cpppap.sk

Aktuálne oznamy

Projekty

   Projekt RECYKLOHRY /celoslovenský/

Podstatou je školský projekt, ktorého organizátorom je spoločnosť ASEKOL SK, s.r.o.. Projekt, ktorý v sebe spája vzdelávací program a súťaže so zameraním na triedenie a recykláciu odpadu.

Celý popis tu ... files/Projekt_recyklohry.pdf

 

   Projekt „ Zdravé oči už v škôlke“ (celoslovenský)

Zrakoví terapeuti skontrolujú každoročne zrak tisíckam detí z materských škôl na celom Slovensku. K osvete prevencie očných ochorení sa dobrovoľne zaviazali Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) spolu s podporou o. z. BILLA ľuďom.

Celý popis tu ... files/Projekt_Zdrave_oci.pdf

 

   Projekt "MOTÝLIA ZÁHRADA" /krátkodobý/

 ... ukazuje našim deťom fascinujúci svet prírody zblízka.

Celý popis tu ... files/Projekt_Motlia_zhrada.pdf

 Fotogaléria:  files/MOTLIA_ZHRADA.pdf

 

   Projekt „SEPARUJEME A RECYKLUJEME“

Projekt je zameraný na poznanie, pochopenie a na dôležitosť separovania odpadu pre Zem a život na nej, na možnosť využitia separovaných látok,  na dôležitosť znečisťovania a chránenia si našej krajiny, prírody a okolia. Má rozšíriť poznanie detí a stimulovať ich kompetencie, rozvíjať kritické myslenie po zdôvodnení významu separácie.

Celý popis tu ... files/Separujeme_a_recyklujeme.pdf

Spolupráca s ENVI-GEOS Nitra files/Spoluprca_s_ENVI_GEOS(1).pdf

Spolupráca s rodičmi files/Spoluprca_s_rodimi.pdf

 

   Projekt „VESMÍR OČAMI DETÍ“

Zámerom projektu je rozvíjať u detí záujem o tajomný svet vesmíru a význam jeho poznania pre človeka. Vyjadriť vlastné myšlienky, názory a skúsenosti v súvislosti s poznatkami o vesmíre. Realizáciou rôznych aktivít rozvíjať predstavivosť u detí, ktoré na základe vypočutého príbehu „Veľký tresk“, vytvoria vlastný jedinečný výtvarný príbeh.

Celý popis tu ... files/Vesmr_oami_det.pdf

 

   Projekt „ POKLADY NAŠEJ ZEME“

Cieľom projektu je citlivo utvárať kladný vzťah detí k prírode, k jej krásam, postupne vzbudiť záujem o problematiku ochrany prírody a prakticky uplatniť návyky základov osobnej zodpovednosti za stav prostredia v akom žijú.

Celý popis projektu ... files/1POKLADY_NA_EJ_ZEM1.pdf